Laborator

LABORATORUL IRIDEX, autorizat ISC cu gradul II de competenţă, raspunde cererilor pieţei prin efectuarea de încercări specifice în verificarea calităţii materialelor şi a lucrărilor din domeniul construcţiilor.


Oferta de servicii pe care acesta le presteaza cuprinde:

Determinări fizice si mecanice profil GTF

 • Determinarea caracteristi-cilor de compactare – Proctor
 • Determinarea Limitelor de plasticitate
 • Determinarea granulometriei
 • Determinarea densităţii materialelor ÎN SITU
 • Determinarea gradului de compactare
 • Determinarea modulului de deformaţie liniară prin încercări pe teren cu placa – LUKAS


Determinări fizico-mecanice pe beton

 • Determinarea consistenţei betonului proaspăt
 • Determinarea rezistenţei la compresiune: epruvete beton întărit
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere: epruvete beton întărit
 • Determinarea densitatii betonului întărit: ca atare
 • Determinarea rezistenţei la penetrarea apei sub presiune (impermeabilitate)
 • Încercări iniţiale (proiectare de reţete) (CP 012/1-2007)


Determinări fizico-mecanice pe agregate

 • Determinarea coeficientului de aplatizare
 • Determinarea coeficientului de formă
 • Determinarea rezistenţei la sfărmâre Los Angeles
 • Determinarea rezistenţei la uzură Micro Deval
 • Determinarea granulometriei agregatelor
 • Determinarea masei volumica reale şi a coeficientului de absorbţie
 • Determinarea clorurilor solubile în apă prin metoda Mohr
 • Determinarea echivalentului de nisip


Determinari fizico-mecanice pe ciment pe aditivi pentru betoane şi mortare

 • Determinarea rezistenţei mecanice a cimentului
 • Determinări fizice ale cimentului

 

Determinari fizico-mecanice pe ciment pe aditivi pentru betoane şi mortare

 • Derminarea densităţii la 20o C
 • Determinarea Ph-ului
 • Determinarea conţinutului de material convenţional uscat